Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

28 września 2023

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2026 r.

Czytaj więcej o: Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
Przejdź do - Biogazownie rolnicze: bezpłatne warsztaty

Biogazownie rolnicze: bezpłatne warsztaty

28 września 2023

W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego zapraszamy na  serię 10 darmowych szkoleń dla rolników, inwestorów i przedstawicieli administracji publicznej dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce. 

Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, przedstawienie zasad ich działania, aspektów prawnych, procedur administracyjnych oraz kosztów i okresu zwrotu inwestycji, a także możliwych źródeł finansowania tych instalacji.

Czytaj więcej o: Biogazownie rolnicze: bezpłatne warsztaty
Przejdź do - Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

27 września 2023

Informujemy, że wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz wyborcy , którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun. W celu weryfikacji uprawnień do skorzystania z w/w przewozu osób niepełnosprawnych należy okazać stosowne orzeczenie do wglądu.

Zgłoszenia osób chcących skorzystać z bezpłatnego transportu będą przyjmowane w terminie do 2 października 2023 roku (poniedziałek). Zgłoszeń można dokonywać ustnie sekretariacie Urzędu Gminy Ostrówek, telefonicznie pod nr tel. 667740099 w godz. od 8.00 do 15.00, pisemnie lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@ostrowek.pl, na umieszczonym poniżej wzorze formularza.

Na podstawie zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

Informacja

27 września 2023

Miło nam poinformować, że Gmina Ostrówek w ramach II naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymała dofinasowania na dwa projekty:

1Remont kościoła parafialnego w Leszkowicach - 500 000,00 zł. W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wyremontowany kościół parafialny w miejscowości Leszkowice. Zakres robót przedstawia się w następujący sposób: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zabezpieczenie konstrukcji drewnianej wewnątrz kościoła, odnowienie ołtarza i ambonki, wymiana podłogi. Planowane do wykonania roboty dotyczą wymiany posadzki, wymiany okien i drzwi, wykonaniu remontu ołtarza i ambonki, zabezpieczenie konstrukcji drewnianej w szczególności  przed owadami żerującymi. W celu zabezpieczenia konstrukcji drewnianej należy podjąć specjalistyczne działania z uwagi na fakt, że szczególne zniszczenia dotyczą drewnianych ścian wewnątrz kościoła, ich strony wewnętrznej, do których dostęp jest bardzo utrudniony. Kosztem inwestycji jest także koszt przygotowania dokumentacji budowlanej.

2. Modernizacja infrastruktury cmentarza parafialnego w Parafii Leszkowice - 292 500,00 zł. W ramach modernizacji infrastruktury cmentarza parafialnego w Parafii Leszkowice planowane są do remontu wszystkie alejki na istniejącym cmentarzu. Alejki przebiegają po istniejących trasach na cmentarzu parafialnym (szerokość alejki głównej 3 m, alejek poprzecznych od 1 m do 1,5 m). Tym samym zostanie zmodernizowana cała infrastruktura cmentarza. Kosztem inwestycji jest także koszt przygotowania dokumentacji budowlanej.

 Zabytki tworzą naszą tożsamość, poprawiają jakość naszego otoczenia, mają wielkie znaczenie dla nas mieszkańców Gminy w sensie kulturowym i edukacyjnym.

Przejdź do - LGR "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" - Ankieta na temat zwyczajów żywieniowych

LGR "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" - Ankieta na temat zwyczajów żywieniowych

26 września 2023

Zapraszam do wypełnienia ankiety na temat zwyczajów żywieniowych. Zleceniodawcą projektu jest Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. Wyniki badania są anonimowe i pomogą w rozwoju produkcji ryb i przetwórstwa rybnego na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. Wypełnienie ankiety zajmuje około 2 minut.

 Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=aa3fbda3&&b=2e121f02c&&c=43519daa,

Przejdź do - Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

26 września 2023

Termin:  3 października 2023 r. o godz. 15:00

Miejsce: Urząd Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32;
                sala konferencyjna (parter)

Spotkanie informacyjne - 29.09.2023 r.

26 września 2023

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie 2021-2027 dla jednostek organizacyjnych JST oraz dla organizacji pozarządowych w obszarze edukacji, kultury i pomocy społecznej”, które odbędzie się 29 września 2023 r. w godzinach 10.00-12.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostrówek.

Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli jednostek organizacyjnych JST, m.in.:  jednostek oświatowych, Domu Kultury, Biblioteki oraz pracowników Ośrodku Pomocy Społecznej a także organizacji pozarządowych. Jego celem jest przybliżenie możliwości wsparcia w obszarze kultury, edukacji i pomocy społecznej

Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne - 29.09.2023 r.

Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie: internet.gov.pl

19 września 2023

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

  • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
  • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
  • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
  • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. 

Czytaj więcej o: Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie: internet.gov.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:141385