Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 17 września 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2019 r.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2019 r. 

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata na członka Komisji Konkursowej. W skład Komisji Konkursowej wchodzi osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie wybrana 1 osoba wchodząca w skład Komisji Konkursowej. Zostanie ona bezpośrednio poinformowana o wyborze, nie później niż do dnia 19 czerwca 2019 r.

 Propozycje kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy przesłać elektronicznie  na adres: sekretariat@ostrowek.pl  w terminie do dnia 24 września 2019 r., z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej – opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofertna realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w 2019 r.”

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) kandydata, nazwę reprezentowanej organizacji wraz z jej krótkim opisem. 

W razie pytań proszę o kontakt  pod nr  tel. 81-856-27-86 w godz. 730 – 1530.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-17
Data publikacji:2019-09-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:2466