Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2020

Celem projektu jest przebudowa dróg wewnętrznych o łącznej długości 489 m z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową w ramach zadania ,, Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492”. Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 12.11.2020 r. Termin zakończenia robót budowlanych został określony na 31.07.2021 r. Roboty budowlane zakończono w dniu 02.06.2021 r.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorządowych.
Dofinansowanie: 97 012,00 zł; Całkowita Wartość Inwestycji 194 024,37 zł.

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dofinansowanie: 97 000,00 zł; Całkowita Wartość Inwestycji 194 024,37 zł.

W ramach przebudowy drogi gminnej zostaną wykonane następujące roboty: - roboty przygotowawcze i pomiarowe; - wykonanie profilowania istniejącej podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego; - wykonanie warstwy wyrównawczej o wymaganej minimalnej gr. 5 cm z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanej mechanicznie; - wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni z nawierzchni bitum. AC 11 S 50/70 KR1-2 grubość 5 cm; - profilowanie koryta na poboczach; - wykonanie poboczy utwardzonych z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 15 cm; - wykonanie koryta na zjazdach na głębokość 35 cm; - wykonanie koryta pod chodniki na głębokość 25 cm; - wykonanie podbudowy z gruntocementu 5 MPa gr. 15 cm; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm; - wykonanie na zjazdach warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm; - wykonanie na zjazdach nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm oraz warstwy ścieralnej z MMA gr. 5 cm; - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 KR 1-2; - roboty wykończeniowe, plantowanie i oznakowanie.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Informacja: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorzadowych,

  Informacja: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorzadowych,

 • Powiększ zdjęcie Informacja: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorzadowych,

  Informacja: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorzadowych,

 • Powiększ zdjęcie Informacja: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorzadowych,

  Informacja: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorzadowych,

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492

 • Powiększ zdjęcie Informacja: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorzadowych,

  Informacja: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorzadowych, "Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492", Dofinansowanie 97 012,00 zł; Całkowita Wartość Inwestycji 194 024,37 zł

 • Powiększ zdjęcie Informacja: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorzadowych,

  Informacja: Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Dróg Samorzadowych, "Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice od km 0+003 do km 0+492", Dofinansowanie 97 012,00 zł; Całkowita Wartość Inwestycji 194 024,37 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-07
Data publikacji:2020-12-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:2378