Zwrot podatku akcyzowego 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2021

Wójt Gminy Ostrówek informuje, że od dnia 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w Urzędzie Gminy  Ostrówek pokój 22, w godz. od 730 do 1430.

Wymagana dokumentacja:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • faktury vat albo ich kopie (oryginał do wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.,
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2020 r. (tylko w przypadku gdy informacja nie była dołączona do wniosku składanego w lutym lub jest składana po raz pierwszy w 2021 r.)
  • Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczący pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie innej niż de minimis (tylko w przypadku gdy informacja nie była dołączona do wniosku składanego w lutym lub jest składana po raz pierwszy w 2021 r.)
  • w przypadku dzierżawy wymagane jest dołączenie oświadczenia.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2020 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2021 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2021 roku – 1,00 zł

Wypłaty będą realizowane w miesiącu październiku przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zwrot podatku akcyzowego 2021

    Zwrot podatku akcyzowego 2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-08-05
Data publikacji:2021-08-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:476