Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2021

Wójt Gminy Ostrówek informuje, że żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

            Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostało zamieszczone:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej - https://ugostrowek.bip.lubelskie.pl/
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrówek http://www.ostrowek.pl/
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrówek.

Termin zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej upłynął dnia 24 września 2021 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-01
Data publikacji:2021-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Pogoda
Liczba odwiedzin:1579