ODBIÓR ODPADÓW ROLNICZYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2023

Informujemy, że Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Rolnicy zainteresowani oddaniem, w ramach zadania, odpadów takich jak: folie rolnicze, siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag zobowiązani są do złożenia Oświadczenia zawierającego informacje o rodzajach i ilości posiadanych odpadów.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie*

Do Oświadczenia należy dołączyć formularz dotyczący korzystania z pomocy de minimis w rolnictwie.

Miejsce składania dokumentów:  Urzędy Gmin Członkowskich Związku właściwe dla miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego, Biuro Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, ul. Rynek II 6, 21-100 Lubartów.

Termin składania dokumentów: do 28 lutego 2023 r.

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników, którzy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Związek. Dofinansowanie do 1 tony odpadów może wynieść do 500 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji. W ramach programu planowane jest zorganizowanie zbiórki odpadów rolniczych pochodzących wyłącznie z gospodarstw położonych na terenie Związku.

Wszelkie informacje oraz zasady naboru wniosków znajdą Państwo w Regulaminie udziału w projekcie Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

 

* Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013.9 z późn. zm.) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352.1).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie ZKGZL

    ZKGZL

  • Powiększ zdjęcie ODBIÓR ODPADÓW ROLNICZYCH - plakat informacyjny

    ODBIÓR ODPADÓW ROLNICZYCH - plakat informacyjny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-01-30
Data publikacji:2023-01-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:335