Gmina Ostrówek

Inwestycje planowane

Autor: Małgorzata Karasek

Artykuły

INWESTYCJE PLANOWANE NA LATA 2018 -2030

 

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

1.

Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej nr 112611 L
w miejscowości Ostrówek

2.

Wykonanie zjazdu drogi gminnej w miejscowości Leszkowice

3.

Remont Budynku OSP w Dębicy – roboty zewnętrzne

4.

Termomodernizacja Remizy OSP w Kamienowoli

5.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach o zwartej zabudowie

6.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej

7.

Budowa Świetlicy w Dębicy-Kolonii

8.

Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki turystycznej
prowadzącej do parku dworskiego

9.

Budowa chodnika w Babczyźnie

10.

Budowa drogi w gminnej nr 103342 L Kamienowoli

11.

Budowa drogi gminnej nr 103344 L w miejscowości Leszkowice

12.

Budowa drogi gminnej nr 103338 L Luszawa – Leszkowice

13.

Budowa drogi gminnej 103343 L w miejscowości Antoniówka

14.

Położenie dywanika asfaltowego na drogach poscaleniowych utwardzonych tłuczniem w miejscowościach: Ostrówek, Jeleń, Dębica, Dębica-Kolonia, Zawada

15.

Budowa targowiska gminnego

16.

Przebudowa drogi gminnej Nr 103322L w miejscowości Tarkawica

17.

Przebudowa drogi gminnej Nr 103333L w miejscowości Zawada

18.

Przebudowa drogi gminnej Nr 103335L w miejscowości Dębica-Kolonia– II etap

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Karasek
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Karasek
Liczba odwiedzin:17819