Gmina Ostrówek

Jednostki organizacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku-Kolonii
Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Karolina Skowron 81 856 20 20 ops@ostrowek.pl
Szkoły w Gminie Ostrówek
Szkoła Podstawowa
w Dębicy
Dyrektor Anna Dziubak 81 856 42 45 sp.debica@wp.pl
Szkoła Podstawowa
w Leszkowicach
Dyrektor Irena Kostrzewa 81 856 31 04  spleszkowice@wp.pl
Szkoła Podstawowa
w Ostrówku
Dyrektor Jacek Garbacz 81 856 20 07
81 856 22 41
sposekretariat@vp.pl
Gminna Biblioteka w Ostrówku-Kolonii
Biblioteka w Ostrówku Dyrektor Ewa Sobijanek 81 856 22 38              biblio_ostrowek@tlen.pl 
Biblioteka w Tarkawicy Emilia Karczewska    
Biblioteka w Leszkowicach Anna Pogoda-Łukasiewicz    

 

Autor: Małgorzata Romańczuk

Artykuły

Informacja

1 października 2021

Wójt Gminy Ostrówek informuje, że żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej o: Informacja

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-06-02
Data publikacji:2015-06-02
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:14697