Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy dróg w miejscowości Dębica i Leszkowice

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 kwietnia 2023

W dniu 17 kwietnia 2023 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania ,, Przebudowa drogi dojazdowej nr 103329L do gruntów rolnych w miejscowości Dębica oraz Przebudowa drogi wew. nr 107 od km 0+000,00 do km 0+386,2 oraz drogi wew. nr 106 odcinek od km 0+000,00 do km 0+139,7 w Leszkowicach”.

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy dwóch dróg. W ramach przebudowy drogi gminnej nr 103329L droga otrzyma nową nawierzchnię asfaltową na odcinku o długości 826 m. Szerokość jezdni asfaltowej zostanie zwiększona do 4,5 m. Na drodze powstaną również pobocza z kruszywa łamanego oraz zjazdy asfaltowe. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Leszkowice będzie polegała na zmianie nawierzchni tłuczniowej na asfaltową na drogach o łącznej długości 526 m i szerokości 3,5 m. Drogi będą posiadały pobocza z kruszywa łamanego oraz zjazdy asfaltowe.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.. Wykonawcę reprezentował Pan Prezes Janusz Białek, natomiast Gminę Ostrówek Wójt Gminy Pan Tomasz Piecak, Skarbnik Gminy Ostrówek Pani Małgorzata Karasek oraz Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Włodzimierz Kołton. Wartość podpisanej umowy wynosi 981 337,05 zł.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej nr 103329L do gruntów rolnych w miejscowości Dębica oraz Przebudowa drogi wew. nr 107 od km 0+000,00 do km 0+386,2 oraz drogi wew. nr 106 odcinek od km 0+000,00 do km 0+139,7 w Leszkowicach” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość środków EFRROW wynosi 587 630,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana do 16 czerwca 2023 roku.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy

  Podpisanie umowy

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy

  Podpisanie umowy

 • Powiększ zdjęcie Podpisanie umowy

  Podpisanie umowy

 • Powiększ zdjęcie Informacja: Operacja współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Informacja: Operacja współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-04-17
Data publikacji:2023-04-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:455