Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Zawiadomienie%20o%20sesji%20Rady%20Gminy

Zawiadomienie

16 czerwca 2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek termin posiedzenia ustalam na dzień 25 czerwca 2021 roku  na godz. 1200. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Harmonogram posiedzeń Komisji

16 czerwca 2021

Harmonogram posiedzeń Komisji:

  1. Komisja Rewizyjna: 23 czerwiec 2021 r. godz. 800;
  2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 23.06.2021 r. godz. 1000;
  3. Komisja Finansów, Rozwoju, Spraw Społecznych i Rolnictwa – 23.06. 2021 godz. 800;

Posiedzenia odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

Czytaj więcej o: Harmonogram posiedzeń Komisji
Powiększ zdjęcie SZKOLENIA%20W%20RAMACH%20PROJEKTU%20„CTRL+C%20–%20CTRL+V

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „CTRL+C – CTRL+V

11 czerwca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń IT organizowanych przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu: „Ctrl+C – Ctrl+V”. W chwili obecnej szkolenia będą w realizowane online. Projekt „Ctrl+C-Ctrl+V” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i środków krajowych.

Czytaj więcej o: SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „CTRL+C – CTRL+V
Powiększ zdjęcie Konkurs%20„Spisowa%20wyszukiwanka%20językowa”

Konkurs „Spisowa wyszukiwanka językowa”

9 czerwca 2021

Znajdź i zaznacz w wyszukiwance słówka w języku angielskim przedstawione na obrazkach. Następnie spójrz na obrazki jeszcze raz i ułóż hasło zgodnie z przykładem podanym w zadaniu. Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres: k.siemiaszko@stat.gov.pl

 

Czytaj więcej o: Konkurs „Spisowa wyszukiwanka językowa”
Powiększ zdjęcie Konkurs%20„Spisowa%20krzyżówka%20językowa”%20

Konkurs „Spisowa krzyżówka językowa”

9 czerwca 2021

Przeczytaj wskazówki (clues), uzupełnij krzyżówkę i odgadnij hasło (password). Wykorzystaj do tego słowa w języku angielskim związane z zagadnieniami objętymi NSP 2021. Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres: k.siemiaszko@stat.gov.pl 

Czytaj więcej o: Konkurs „Spisowa krzyżówka językowa”
Powiększ zdjęcie Konkurs%20„Ryba%20na%20talerzu”

Konkurs „Ryba na talerzu”

31 maja 2021

Uprzejmie informujemy, że Województwo Lubelskie ogłasza konkurs dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat na opis własnych produktów, potraw i dań kulinarnych przygotowanych z wykorzystaniem ryb słodkowodnych.

Praca konkursowa powinna być w formie filmu, prezentacji multimedialnej lub opisu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz zawierać:

  1. opis tradycji kulinarnych dotyczących danego produktu/potrawy/przetworu i ich związek z wykorzystaniem ryb słodkowodnych,
  2. listę składników,
  3. sposób przygotowania.
Czytaj więcej o: Konkurs „Ryba na talerzu”
Powiększ zdjęcie Informacja%20Wojewody%20Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 28 maja 2021 r.

31 maja 2021

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) Wojewoda Lubelski informuje, że w dniu 26 maja br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 957), wskazujące nowe uregulowania
w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadziło m.in następujące zmiany:
- od 4 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0) jest dopuszczalne na otwartym powietrzu pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa oraz określonego limitu widzów i słuchaczy – do limitu osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
- do 5 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0) jest dopuszczalne także w pomieszczeniach pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa;
- do 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa;
- z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny zostały zwolnione osoby, posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska, przed odprawą graniczną.

Czytaj więcej o: Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 28 maja 2021 r.