Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Szanowni Państwo, w związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa , Urząd Gminy Ostrówek informuje, że od dnia 16 marca 2020 r., w trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów. 

  1. Interesanci mogą składać wnioski oraz korespondencję drogą pocztową i mailową, za pośrednictwem ePUAPWniosek o wydanie dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu urodzenia, a także wnioski meldunkowe można złożyć za pośrednictwem strony https://obywatel.gov.pl/, 
  2. Sprawy pilne można zgłaszać telefonicznie. 
  3. Konieczne wizyty w urzędzie należy umawiać ze stosownym wyprzedzeniem. 

Prosimy także mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz i ograniczenie kontaktów oraz zbiorowego gromadzenia się w miejscach publicznych. Wszystkie powyższe działania podejmujemy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, który obecnie stanowi dla nas wszystkich ogromne zagrożenie. Troszczmy się o siebie, swoich bliskich oraz członków rodziny! 

Wykaz telefonów: 

Sekretariat: tel./fax 81 856 20 02 

Urząd Stanu Cywilnego: 81 856 20 26 

Księgowość podatkowa, wymiar podatku, akcyza paliwowa: 81 856 27 34 

Gospodarka gruntami, opłaty za wodę: 81 856 27 33 

Księgowość podatkowa, wymiar podatku, akcyza paliwowa: 81 856 27 34 

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 81 856 27 80 

 

W wielu sprawach załatwianych w Urzędzie (np. z zakresu działalności gospodarczej, dowody osobiste itp.) można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej: 

- poprzez platformę ePUAPhttps://epuap.gov.pl/wps/portal 

- poprzez platformę e-Obywatel: https://obywatel.gov.pl/ 

- poprzez e-mail: sekretariat@ostrowek.pl 

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie INFORMACJA%20WOJEWODY%20LUBELSKIEGO%20z%20dnia%202%20kwietnia%202020%20r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2020 r

3 kwietnia 2020

Wojewoda Lubelski informuje: Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566 i 577).

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie

Czytaj więcej o: INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2020 r
Powiększ zdjęcie ZUS

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

3 kwietnia 2020

Zakres wsparcia realizowany przez ZUS:
1) zwolnienia małych firm, zgłaszających do 9 ubezpieczonych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. - szczegóły w ulotce i tutaj
2) wypłaty świadczenia postojowego dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) - szczegóły w ulotce i tutaj
3) wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudnionych – szczegóły w ulotce i tutaj
4) udzielenia ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek - szczegóły w ulotce i tutaj 

Czytaj więcej o: Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
Powiększ zdjęcie

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

1 kwietnia 2020

Zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej, informujemy osoby zainteresowane o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w sytuacji, gdy Urząd Gminy jest zamknięty dla interesantów.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Czytaj więcej o: Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Powiększ zdjęcie Informacja%20-%20CEIDG

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WNIOSKÓW DO CEIDG W OKRESIE PANDEMII COVID-19

1 kwietnia 2020

Jeżeli chcesz założyć działalność gospodarczą, wykreślić ją, dokonać zawieszenia, wznowienia bądź jakiejkolwiek zmiany we wpisie, możesz to zrobić sam bez wychodzenia z domu.

Informujemy przedsiębiorców o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line podpisując wniosek elektronicznie profilem zaufanym lub e-dowodem) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.

Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.

Jak założyć profil zaufany?

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WNIOSKÓW DO CEIDG W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Powiększ zdjęcie INFORMACJA%20WOJEWODY%20LUBELSKIEGO%20z%20dnia%2025%20marca%202020%20r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 25 marca 2020 r

30 marca 2020

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522).

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

Uchylając przepis nałożono na osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w ramach wykonywania przez te osoby czynności zawodowych w RP lub państwie sąsiadującym, obowiązek odbycia kwarantanny.

Czytaj więcej o: INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 25 marca 2020 r
Powiększ zdjęcie ODBIÓR%20ODPADÓW

ODBIÓR ODPADÓW

23 marca 2020

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej informuje, że na chwilę obecną odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem. Informacje o wszelkich zmianach będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Związku oraz w lokalnej prasie.

Jednocześnie Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej przypomina o terminowym dokonywaniu wpłat drogą elektroniczną na indywidualne numery kont, które widnieją na corocznej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostarczanej Państwu wraz z harmonogramem. Nieuiszczanie opłaty w terminie może narazić Państwa na dodatkowe koszty związane z otrzymaniem upomnienia.

Czytaj więcej o: ODBIÓR ODPADÓW
Powiększ zdjęcie INFORMACJA%20WOJEWODY%20LUBELSKIEGO%20z%20dnia%2021%20marca%202020%20r.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 marca 2020 r.

23 marca 2020

Wojewoda Lubelski informuje: Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Przepisy ogólne

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj więcej o: INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 marca 2020 r.