Dowody osobiste, ewidencja ludności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

3 czerwca 2024

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

 • zastrzec swój numer PESEL,
 • cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
 • dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
 • sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.

Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:

 • pójść do lekarza,
 • zrealizować receptę,
 • kupić bilety lotnicze,
 • załatwić sprawę w urzędzie.
Czytaj więcej o: Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
Przejdź do - Wydanie dowodu osobistego - zmiany

Wydanie dowodu osobistego - zmiany

5 stycznia 2024

Od 29 grudnia 2023 r. nie obowiązują papierowe wnioski o wydanie dowodu osobistego. Obecnie taki wniosek składa się w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski w formie elektronicznej. Co więcej, dokument wypełnia urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL. Następnie wnioskodawca podpisuje wniosek za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego - Signature Pad.

Do złożenia wniosku niezbędne są następujące dokumenty:

 • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,
 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku, ważny paszport (dotyczy osób, które go posiadają),
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do dowodu:
 https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

UWAGA! Nie można potwierdzić swojej tożsamości za pomocą mDowodu (art. 29a ust. 2a Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 671).

Możliwe jest także złożenie wniosku o dowód osobisty za pomocą e-usługi. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, tj. przez stronę internetową 
www.mobywatel.gov.pl.

UWAGA! Jest możliwość elektronicznego złożenia wniosku przez każdego bez względu na wiek, z zastrzeżeniem, że osoba, która ukończyła 12 rok życia, musi w terminie do 30 dni od złożenia wniosku zgłosić się do urzędu, do którego skierowała wniosek. W urzędzie trzeba będzie się podpisać oraz złożyć odciski palców. Jeżeli w urzędzie nie pojawimy  się w terminie, wniosek nie będzie rozpatrzony.

Czytaj więcej o: Wydanie dowodu osobistego - zmiany
Przejdź do - Co zmieniło się w e-dowodzie od 7 listopada 2021 r.?

Co zmieniło się w e-dowodzie od 7 listopada 2021 r.?

8 listopada 2021

Od 7 listopada 2021 r. wydawane są nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego. Nowy dowód wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego (e-dowodu). Nowe elementy to: dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami, odwzorowanie podpisu posiadacza.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Odciski palców nie są pobierane od:

 • dzieci poniżej 12. roku życia
 • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców - ważny 12 miesięcy.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. Odciski są usuwane z Rejestru automatycznie w momencie odebrania dowodu przez obywatela albo gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Okres ważności dowodów osobistych

Wydawane od 7 listopada 2021 r. dowody osobiste są ważne przez:

 • 10 lat – dla osób od 12. r. życia,
 • 5 lat – dla osób do 12. r. życia,
 • 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów NIE ma konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Czytaj więcej o: Co zmieniło się w e-dowodzie od 7 listopada 2021 r.?
Przejdź do - Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!

18 grudnia 2019

Nie pozwól ukraść swojej tożsamości!

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

1. Zastrzec je w banku – najłatwiej w swoim. Jeżeli ktoś nie ma rachunku powinien to zrobić w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia od wszystkich (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).
2. Zgłosić sprawę na policji – tylko jeżeli dokumenty zostały skradzione.
3. Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną, aby wyrobić nowy dokument.

Czytaj więcej o: Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!
Przejdź do - Czym jest e-dowód?

Czym jest e-dowód?

28 marca 2019

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie  biometryczne.

Czytaj więcej o: Czym jest e-dowód?

Skorzystaj z usług publicznych

16 listopada 2015

Zachęcamy obywateli do korzystania ze strony WWW.OBYWATEL.GOV.PL oraz infolinii 222 500 115. Zarówno strona, jak i infolinia służą temu, żeby obywatele mogli uzyskać prostą i zrozumiałą informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie.

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.

System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzą się, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa na poziomie KPRM (infolinia centralna – 222 500 115), a także na poziomie resortowym (33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich).

 

Przejdź do - Obowiązek meldunkowy jeszcze zostanie. Termin zniesienia tego obowiązku ma być przesunięty o dwa lata do 1 stycznia 2018 r.

Obowiązek meldunkowy jeszcze zostanie. Termin zniesienia tego obowiązku ma być przesunięty o dwa lata do 1 stycznia 2018 r.

29 lipca 2015

Od 1 stycznia 2018 r. ma zniknąć w Polsce obowiązek meldunkowy. Obywatel sam zdecyduje, czy będzie chciał podać adres swojego pobytu. Będzie mógł to zgłosić osobiście w urzędzie gminy lub elektronicznie. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, w którym przewiduje się zmianę przepisu wprowadzającego od 1 stycznia 2016 r. zniesienie obowiązku meldunkowego. Termin zniesienia tego obowiązku ma być przesunięty o dwa lata do 1 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej o: Obowiązek meldunkowy jeszcze zostanie. Termin zniesienia tego obowiązku ma być przesunięty o dwa lata do 1 stycznia 2018 r.

Nowy dowód osobisty od 1 marca 2015r. Co się zmieniło?

1 czerwca 2015

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych.

Czytaj więcej o: Nowy dowód osobisty od 1 marca 2015r. Co się zmieniło?

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:16715