Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 12 kwietnia 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 kwietnia 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40) oraz na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 16 marca 2023 r., został wybrany niżej wymieniony oferent:

 1) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Ostrówek „WSPÓLNA SPRAWA”, do realizacji zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez promocję zwyczajów i tradycji ludowych pn. „Warsztaty muzyczne i wokalne dla mieszkańców Gminy Ostrówek”.

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 4 500,00 zł.

Informacja podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrówek
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrówek: ostrowek.pl 
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrówek

Ostrówek-Kolonia, 14 kwietnia 2023 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-04-18
Data publikacji:2023-04-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:981