Jesteś tutaj: Start / Cyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 Celem Programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach Programu realizowane są zadania związane z:

  • cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
  • edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
  • analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Funduszy Europejskich, Gmina Ostrówek pozyskała grant w wysokości 113.820,00 zł. W ramach grantu samorząd dokonał zakupu, konfiguracji i wdrożenia 30 sztuk nowego sprzętu komputerowego (stacje robocze i monitory komputerowe), 3 urządzeń do serwerowni, 6 licencji na oprogramowanie biurowe oraz audytu cyberbezpieczeństwa. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie będzie wykorzystywane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyniła się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

 

Całość dofinansowania otrzymanego przez Gminę Ostrówek w projekcie „CYFROWA GMINA” wyniosła: 113.820,00 zł. Wydatki dokonane w ramach realizacji Programu to: 97.274,01 zł

 

Linki informujące o Projekcie oraz Funduszach Europejskich:
https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-02-07
Data publikacji:2023-02-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:3353