Fundusz sołecki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Co to jest fundusz sołecki?
Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?
Wysokość kwoty przeznaczonej dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) corocznie do 31 lipca poinformuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku, także sołectwa nie muszą same wykonywać tych obliczeń.

Czy w każdej gminie powstanie fundusz sołecki? Kto decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki?
O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego decyduje rada gminy. Rada gminy podejmuje w terminie do 31 marca (a w 2009 r. w terminie do 30 czerwca) uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w kolejnym roku.  Pomysł na utworzenie funduszu sołeckiego mogą zgłosić radni oraz wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta). Sołtysi i mieszkańcy sołectw, którzy chcieliby utworzenia funduszu sołeckiego powinni w tej sprawie zwracać się do radnych gminy (lub do wójta, burmistrza prezydenta miasta).

Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w poradnikach zamieszczonych poniżej. Zapraszam do zapoznania się z materiałami.

Poniżej prezentujemy kilka wartościowych stron internetowych dotyczących funduszy sołeckich:

http://funduszesoleckie.pl/
http://www.funduszesoleckie.eu/
http://ww.org.pl/strona.php?p=2849

Zapraszam do zapoznania się z materiałami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:16480