Inwestycje i remonty w trakcie realizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Autor: Małgorzata Karasek

Artykuły

Przejdź do - Przebudowa drogi powiatowej nr 1533 L w miejscowości Dębica

Przebudowa drogi powiatowej nr 1533 L w miejscowości Dębica

13 sierpnia 2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie rozpoczął przebudowę drogi powiatowej nr 1533 L w miejscowości Dębica na odcinku o długości 414,0 m do granicy z gminą Czemierniki. Przebudowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.  

Realizację inwestycji Gmina Ostrówek dofinansuje w wysokości 50 % wartości wykonanych robót. Wykonawcą robót jest FEDRO Sp. z o.o.

Przejdź do - Ruszyły scalenia w miejscowościach Tarkawica, Żurawiniec i Żurawiniec-Kolonia

Ruszyły scalenia w miejscowościach Tarkawica, Żurawiniec i Żurawiniec-Kolonia

9 sierpnia 2018

W ostatnim czasie istotną informacją dla naszej gminy było wszczęcie przez Starostę Lubartowskiego postępowania scaleniowego na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębach: Tarkawica, Żurawiniec i Żurawiniec-Kolonia. Teren, na którym mają być prowadzone prace zajmuje powierzchnię ponad 1.980 ha, jest to największy obszar spośród wszystkich, na których w naszej gminie zostały przeprowadzone scalenia.

Czytaj więcej o: Ruszyły scalenia w miejscowościach Tarkawica, Żurawiniec i Żurawiniec-Kolonia
Przejdź do - Modernizacja drogi gminnej Nr 103675 L w miejscowości Ostrówek

Modernizacja drogi gminnej Nr 103675 L w miejscowości Ostrówek

6 sierpnia 2018

21 czerwca 2018 r. podpisano umowę z PRD Lubartów na modernizację drogi gminnej w miejscowości Ostrówek. Inwestycja będzie polegała na wyrównaniu istniejącej drogi kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, ułożeniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m i długości 995 m na jezdni i mijankach, wykonanie zjazdów, ustawieniu oznakowania drogowego. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest w pierwszej połowie sierpnia 2018 r. Uroczyste otwarcie drogi planowane jest w dniu 19 sierpnia 2018 r. Wartość realizowanej inwestycji to 381.467,26 zł.

Przystań kajakowa w Leszkowicach

16 lipca 2018

Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem” w Lubartowie otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskich na „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Leszkowice” realizowanego w ramach projektu współpracy: „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz” współfinansowanego z PROW 2014-2020 realizowanego w ramach poddziałania: 19.3. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Inwestycja obejmuje na działce gminnej w Leszkowicach: budowę ażurowej altany drewnianej, wykonanie ław i stołu: budowę tablicy informacyjnej, wykonanie miejsca na ognisko, boiska do siatkówki plażowej, pojemników na odpady stałe. Termin realizacji inwestycji to sierpień 2018 roku.

ECO Energia w Gminie Ostrówek II etap

8 maja 2017

Wójt Gminy Ostrówek informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, w formie współfinansowania UE otrzymaliśmy dofinansowanie do Projektu: ECO ENERGIA W GMINIE OSTRÓWEK ETAP II.

Otrzymane środki zamierzamy przeznaczyć na montaż 120 zestawów solarnych i 15 pieców na biomasę.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 439 050,00 PLN, przy czym dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich stanowi kwota 1 100 665,00 PLN, co daje 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny Gminy łącznie z wpłatami mieszkańców wynosi 194 235,00 PLN.

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Karasek
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Karasek
Liczba odwiedzin:16159