Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nowe perspektywy dla klasycznej edukacji - nabór do oddziału przedszkolnego - II tura rekrutacji

2 sierpnia 2021

NOWE PERSPEKTYWY DLA KLASYCZNEJ EDUKACJI

Nabór do Oddziału przedszkolnego - II tura rekrutacji

Zapraszam rodziców dzieci w wieku 3-6 lat do zapoznania się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie i złożenia dokumentów rekrutacyjnych do nowotworzonego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dębicy. Dokumenty można pobrać ze strony Szkoły (zakładka – Nowe perspektywy dla klasycznej edukacji) oraz Urzędu Gminy Ostrówek lub w godzinach pracy w sekretariacie Szkoły i w Urzędzie Gminy Ostrówek w pokoju nr 19. Wypełnione dokumenty należy składać w terminie do 16.08.2021 r. do godziny 13.00 w sekretariacie Szkoły lub w Urzędzie Gminy Ostrówek w pokoju nr 19.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Dębicy. Dokumenty rekrutacyjne.

 Loga EFS, RPO Lubelskie

Projekt pn. „Nowe perspektywy dla klasycznej edukacji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie

2 sierpnia 2021

OGŁOSZENIE

Informuję, że od dnia 30.07.2021 r. w Urzędzie Gminy Ostrówek, pokój nr 27, wyłożone zostaną do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty uproszczonych planów urządzania lasu następujących obrębów: Antoniówka, Babczyzna, Cegielnia, Dębica-Kolonia, Dębica Wieś, Kamienowola, Luszawa, Las wsi Luszawa, Ostrówek-Kolonia, Tyniec, Zawada.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu  art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy o lasach z 28 września 1991 roku, (Dz. U. z 2017 r. poz. 788).

Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków.

Przejdź do - Zwrot podatku akcyzowego 2021

Zwrot podatku akcyzowego 2021

21 lipca 2021

Wójt Gminy Ostrówek informuje, że od dnia 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w Urzędzie Gminy  Ostrówek pokój 22, w godz. od 730 do 1430.

Wymagana dokumentacja:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • faktury vat albo ich kopie (oryginał do wglądu), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.,
  • w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2020 r. (tylko w przypadku gdy informacja nie była dołączona do wniosku składanego w lutym lub jest składana po raz pierwszy w 2021 r.)
  • Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczący pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie innej niż de minimis (tylko w przypadku gdy informacja nie była dołączona do wniosku składanego w lutym lub jest składana po raz pierwszy w 2021 r.)
  • w przypadku dzierżawy wymagane jest dołączenie oświadczenia.
Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego 2021
Przejdź do - Zawiadomienie

Zawiadomienie

27 lipca 2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Ostrówek zwołuję XXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 30 lipca  2021 roku  na godz. 1000. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.

 

Transmisja Sesji Rady Gminy Ostrówek

Czytaj więcej o: Zawiadomienie
Przejdź do -  „Stop boreliozie!”

„Stop boreliozie!”

27 lipca 2021

Celem Projektu „Stop boreliozie!” jest wdrożenie Programu profilaktycznego dotyczącego wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi.
Ze wsparcia mogą skorzystać osoby z terenu województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka tj. rolników, leśników, myśliwych oraz osoby, które:
• podejrzewają u siebie boreliozę lub miały kontakt z kleszczem;
• ukończyły 15 lat i są aktywne zawodowo.

Czytaj więcej o: „Stop boreliozie!”
Przejdź do - Ostrzeżenie meteorologiczne - Burze z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne - Burze z gradem

26 lipca 2021

Ważność: od godz. 14:00 dnia 28.07.2021 do godz. 02:00 dnia 29.07.2021
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:90413