Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Ostrówek w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Ostrówek

21 maja 2024

Wójt Gminy Ostrówek ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Ostrówek w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Ostrówek.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w art. 2 Ustawy o rewitalizacji, m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, pozostali mieszkańcy gminy Ostrówek, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 21 maja 2024 roku do 25 czerwca 2024 roku w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag, którego dostarczyć można:
a) w postaci papierowej osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek,
b) w postaci elektronicznej przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@ostrowek.pl.

Formularz uwag dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Ostrówek: www. ostrowek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrówek: ugostrowek.bip.lubelskie.pl – w zakładce „Rewitalizacja”, w formie papierowej w Urzędzie Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek (pokój nr 20),

2) zbierania uwag ustnych:
a) przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu - uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 81 8562733 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Ostrówek;
b) przekazanych osobiście w Urzędzie Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek (pokój nr 20) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Ostrówek;
c) osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego w dniu 11.06.2024 r., które odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostrówek.

3) spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia projektu Rady Gminy Ostrówek w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Ostrówek.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11.06.2024 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostrówek.

Uwagi do projektu uchwały można składać do dnia 25 czerwca 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Ostrówek.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Ostrówek wraz z załącznikami jest dostępny na stronach internetowych www.ostrowek.pl
i ugostrowek.bip.lubelskie.pl  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek, pokój nr 20.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Ostrówek w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Ostrówek
Powiększ zdjęcie Ostrzeżenia%20meteorologiczne%20-%20Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne - Burze

20 maja 2024

Ważność: od godz. 15:00 dnia 20.05.2024 do godz. 24:00 dnia 20.05.2024
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne - Burze
Powiększ zdjęcie Meet%20and%20Code%20social%20media

Odkryj świat jutra: Jak Meet and Code wspiera technologiczną rewolucję wśród młodzieży

20 maja 2024

Meet and Code, europejska inicjatywa wspierająca organizacje pozarządowe, umożliwia dzieciom i młodzieży zdobywanie kompetencji niezbędnych w erze technologii. Dołącz do nas 21 maja na informacyjnym webinarze, gdzie dowiesz się, jak twoja organizacja może włączyć się w tę rewolucję.

 Meet and Code to projekt, w ramach którego organizacje pozarządowe (NGO) mogą uzyskać finansowanie na organizację wydarzeń dla młodzieży. Dzięki mini grantom w wysokości 500 euro, NGO mogą realizować inspirujące warsztaty i wydarzenia edukacyjne. Aplikacje o granty można składać już od 22 maja 2024!

Czytaj więcej o: Odkryj świat jutra: Jak Meet and Code wspiera technologiczną rewolucję wśród młodzieży
Powiększ zdjęcie Koncert%20w%20Lubartowskim%20Ośrodku%20Kultury%20z%20okazji%20Dnia%20Matki%20-%20plakat

Koncert w Lubartowskim Ośrodku Kultury z okazji Dnia Matki

20 maja 2024

Czy myśleliście już o prezencie z okazji Dnia Matki?  Mamy propozycję: 7 czerwca o godz.18.00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury wystąpią niezwykli artyści z koncertem "Barwy miłości w matczynych oczach. Operetkowo i rozrywkowo".

Miłosne przeboje muzyki klasycznej oraz poruszające piosenki poświęcone Mamom (np. Violetty Villas) przygotowały dwie wspaniałe śpiewaczki: Anna Pastor - mezzosopran i Aleksandra Dyrna - sopran, którym towarzyszyć będzie pianista Radosław Sobczak.

Czytaj więcej o: Koncert w Lubartowskim Ośrodku Kultury z okazji Dnia Matki
Powiększ zdjęcie Sesja%20Rady%20Gminy

Zawiadomienie

15 maja 2024

        Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Ostrówek II Sesję IX kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin posiedzenia na dzień 20 maja 2024 roku  na godz. 900. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii

 

Transmisja Sesji Rady Gminy

Czytaj więcej o: Zawiadomienie