XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ostrówku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2021

11 listopada 2021 roku w OSP Leszkowice odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ostrówku. Celem zjazdu było podsumowanie 5-letniej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Ostrówek i Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Ostrówku, a także wybór nowych władz i wyznaczenie głównych kierunków pracy na najbliższą  kadencję.

W obradach zjazdu z głosem decydującym uczestniczyli delegaci wyłonieni w kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP z terenu gminy Ostrówek, z głosem doradczym członkowie ustępujących władz zarządu oddziału gminnego i komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Uroczystość otworzył ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ostrówku – dh Tomasz Piecak.

Na przewodniczącego XII Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ostrówku wybrano dh Piotra Siwka. Sekretarzem obrad został dh Henryk Trojak. W skład Prezydium Zjazdu powołano: dh Grzegorza Szyszko - Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. Lubelskiego,  dh Tomasza Piecaka – Wójta Gminy Ostrówek, Pana Kajetana Sidora – Przewodniczącego Rady Gminy w Ostrówku. Powołano także Komisje Zjazdowe w następujących składach:

   - komisja mandatowa:                   
1. Wawerek Mateusz – Tarkawica
2. Radomski Jakub – Ostrówek
3. Olek Bartłomiej – Leszkowice

  - komisja wyborcza:                       
1. Janasz Sławomir - Kamienowola
2. Strojek Sławomir - Dębica
3. Tomczuk Jakub - Tarkawica

  - komisja uchwał i wniosków:       
1. Szczęch Monika - Ostrówek
2. Karabela Mateusz - Leszkowice
3. Kozak Marcin - Dębica

  - komisja skrutacyjna:                      
1. Sapieja Jakub – Ostrówek
2. Skubisz Jarosław – Kamienowola
3. Pawluczuk Paweł – Żurawiniec-Kolonia.

 Minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za okres minionej kadencji złożył ustępujący Prezes druh Tomasz Piecak, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zakończone postawieniem wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Henryk Trojak. Zgłoszony wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnemu OSP przyjęto jednogłośnie.

Odbywający się Zjazd Gminny Związku OSP był doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym druhom. Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie: Tomasz Piecak, Mirosław Banaś, Marek Maj, Adam Mysiak. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został druh Rafał Kubicki, a Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowie: Mateusz Karabela i Jakub Zastawny. Odznaczenia wręczył dh Grzegorza Szyszko - Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. Lubelskiego.

W kolejnych punktach obrad delegaci na Zjazd zatwierdzili skład nowego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, wybrali delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz przedstawicieli gminy Ostrówek do składu nowego Zarządu Oddziału Powiatowego. Po ukonstytuowaniu się skład nowo wybranego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ostrówku przedstawia się on następująco:

Prezes - Piecak Tomasz
Wiceprezes - Zastawny Jakub
Wiceprezes - Mysiak Adam
Komendant Gminny - Siwek Piotr
Sekretarz - Szczęch Monika
Skarbnik - Kozak Marcin
Członek Prezydium - Paśnik Sławomir
Członek - Sztorc Mirosław
Członek - Strojek Sławomir
Członek - Janasz Sławomir
Członek - Skubisz Jarosław
Członek - Olek Bartłomiej
Członek - Maj Marek
Członek - Wawerek Mateusz
Członek - Kubicki Rafał
Członek - Kowalczyk Łukasz

Komisja Rewizyjna Oddziału:
Przewodniczący - Trojak Henryk
Wiceprzewodniczący - Klej Adam
Sekretarz - Radomski Jakub

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lubartowie zostali druhowie: Tomasz Piecak – Prezes ZOG ZOSP RP w Ostrówku,  Adam Mysiak – OSP Ostrówek, Sławomir Janasz  – OSP Kamienowola, Marcin Kozak - OSP Dębica, Jakub Zastawny – OSP Tarkawica.

Komisja Rewizyjna Oddziału:
Przewodniczący - Trojak Henryk
Wiceprzewodniczący - Klej Adam
Sekretarz - Radomski Jakub

Przedstawicielami Oddziału Gminnego do składu nowego Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lubartowie zostali wybrani: dh Tomasz Piecak, dh Sławomir Janasz, dh Adam Mysiak.

Głos zabrali także zaproszeni goście: dh Grzegorz Szyszko - Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. Lubelskiego,  Pan Kajetan Sidor –  Przewodniczący Rady Gminy w Ostrówku. W swych wystąpieniach wyrazili oni uznanie i szacunek gratulując dotychczasowej działalności obecnemu zarządowi zaś nowo wybranemu życzyli wytrwałości w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów, druhom i druhnom podziękowali za codzienną gotowość do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

Na zakończenie obrad głos zabrał dh Tomasz Piecak – Prezes ZOG ZOSP RP w Ostrówku, który dziękując za wybór zapewnił, że będzie chciał jak najlepiej wypełnić cele działania nakreślone uchwałą programową Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ostrówku na lata 2021-2026, oraz dołoży starań o dalszy rozwój naszych jednostek.

 

Galeria zdjęć z XII Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ostrówku, kliknij link: http://www.ostrowek.pl/802/galeria,art,1896,xii-zjazd-oddzialu-gminnego-zosp-rp-w-ostrowku 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ostrówku

    XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ostrówku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-15
Data publikacji:2021-11-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:2268